Научни теми

➤ Биоинформатика и информационни технологии
➤ Бъбречни заболявания и уринен анализ
➤ Витамини и олигоелементи
➤ Вродени и метаболитни заболявания
➤ Възпаление, възпалителни и инфекциозни заболявания
➤ Гастроинтестинални заболявания
➤ Електролити, кръвни газове и POCT- анализ
➤ Захарен диабет
➤ Злокачествени заболявания, туморни маркери и циркулиращи извънклетъчни никлеинови киселини
➤ Качествен контрол и акредитация
➤ Клинична ензимология
➤ Костен и минерален метаболизъм
➤ Лабораторна диагностика при бременни, деца и възрастни
➤ Лабораторна медицина и COVID 19
➤ Лабораторен мениджмънт
➤ Липиди, липопротеини, атеросклероза и сърдечносъдови заболявания
➤ Молекулярна диагностика / молекулярна биология
➤ Нови аналитични техники
➤ Образование и обучение
➤ Персонализирана медицина
➤ Референтни граници, аналитична и медицинска оценка на лабораторните тестове
➤ Телесни течности
➤ Терапевтичен лекарствен мониторинг и токсикология
➤ Хематология и хемостаза