BSCL

За БДКЛ


През последните години Българското дружество по клинична лаборатория развива активна дейност в областта на стандартизацията на лабораторните изследвания, осигуряването на качеството и акредитацията.
Разработен и утвърден е Медицински стандарт по клинична лаборатория и е подготвена документация за акредитация на медицинските лаборатории по международния стандарт ISO 15189. Създадената от Българското дружество за осигуряване на качеството в медицинската лаборатория /КДЛ/ Национална система за външна оценка на качеството на лабораторните изследвания се разви така, че в нея вече участват почти всички клинични лаборатории в страната. Системата получи международно признание с участието си в проекта IMEP-17 на Института за референтни методи и материали на Европейския съюз както и почетния медал на INSTAND, най-старата и най-голяма референтна организация в Европа.

За повече информация: http://www.bscl.eu/
Facebook: https://bg-bg.facebook.com/bscl.eu/