Плащане

Онлайн регистрациияЗаплащането бихте могли да направите по банков път на следната банкова сметка:

Банка: УниКредит Булбанк АД
Адрес: гр. София, пл. Света Неделя 7
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG72 UNCR 9660 1064 4601 18
"Компания за международни конгреси" ЕООД
Балансовата сума /ако има такава/ се заплаща на място на регистрационното бюро, при пристигане посредством кредитна карта или в брой.
Моля, отбележете в платежното нареждане Вашето име, както и кода на конференцията – CLINLAB.