РегистрацияОнлайн регистрациия

РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ

до 10 юли 2023 г.
275 лв. Ранна такса за членове на БДКЛ
295 лв. Ранна такса за нечленове на БДКЛ


след 1 юли 2023 г./на място
320 лв. Късна такса за членове на БДКЛ
385 лв. Късна такса за нечленове на БДКЛ


Еднодневна такса
135 лв. Еднодневна такса за лаборанти