РегистрацияОнлайн регистрациия

РЕГИСТРАЦИОННИ ТАКСИ

до 1 юли 2022 г.
255 лв. Ранна такса за членове на БДКЛ
275 лв. Ранна такса за нечленове на БДКЛ


след 1 юли 2022 г./на място
300 лв. Късна такса за членове на БДКЛ
360 лв. Късна такса за нечленове на БДКЛ


Еднодневна такса
125 лв. Еднодневна такса за лаборанти за 15 октомври