РегистрацияОнлайн регистрациия

Ранна регистрационна такса
До 5 юли 2024 г.
Ранна такса за членове на БДКЛ*: 295 лв.
Ранна такса за нечленове на БДКЛ: 365 лв.
Такса за медицински лаборанти: 195 лв.

Късна регистрационна такса
След 5 юли 2024 г./на място
Късна такса за членове на БДКЛ*: 365 лв.
Късна такса за нечленове на БДКЛ: 420 лв.
Такса за медицински лаборанти: 195 лв.

Регистрационната такса включва достъп до научните сесии, постерната сесия, медицинската изложба, кафе паузи и вечери.

*За активни членове на БДКЛ към момента на регистраия се считат заплатилите членски внос към дружеството за 2023 г и/или 2024 г.
Бихте могли да заплатите членския си внос към БДКЛ на:
Сдружение Българско Дружество по Клинична Лаборатория
UNCRBGSF
IBAN: BG 53 UNCR 7630 100 8566 001