Новини


Уважаеми колеги,

Напомняме ви, че до 10 юли 2023 г. имате възможност да се възползвате от ранни регистрационни такси в предстоящата XV Национална конференция по клинична лаборатория.
В рамките на конференцията ще има включена сесия за лаборанти, за която е предвидена намалена еднодневна такса.

Също така, имате възможност да участвате с доклад или постер, като изпратите вашето резюме за одобрение до 3 юли 2023 г. на следния линк: https://abstracts.cic-pco.com/bscl2023/
За регистрация, моля, посетете: https://hm.cic-pco.com/bscl2023/