Научна програма


27 септември

Откриване, пленарни сесии, вечеря

28 септември

Пленарни сесии, Общо събрание на БДКЛ, вечеря

29 септември

Пленарни сесии, закриване