Научен комитет

проф. д-р Д. Свинаров - председател
доц. д-р М. Велизарова
доц. д-р Я. Бочева
проф. д-р И. Паскалева
д-р В. Колева
доц. д-р Т. Денева
проф. д-р А. Русева
д-р К. Нанчева
д-р Н. Калъчев
доц. д-р В. Цонева
доц. д-р П.на Йорданова-Лалева
проф. К. Цачев
доц. д-р Д. Герова
доц. д-р М. Генова